در حاشیه

نامه مدیرعامل خانه فرش استان قزوین به سازمان نوسازی وبهسازی شهر قزوین

 مدیر عامل محترم سازمان نوسازی وبهسازی شهر قزوینسلام عليكم احتراما به استحضار می رساند شركت تعاونی خانه فرش اعتماد استان قزوين به ثبت رسيده به شماره12664 درسال 1392با حضور جمعی از مربيان استادكاران و توليد كنندگان استان تشکيل شده ودر جهت ايجاد اشتغال وتوانمندی زنان شهری وروستائی گامهاي برداشته

ومفتخر است كه در اين مسيردر جهت ايجاد اشتغال خانگي وآموزش تخصصي زنان خانوار وديگر ارگانها ونهاد ها باتوجه به تجربه وآمادگي وفضاي مناسب اقدام نمايد وجادارد در این زمینه از یاری و کمک مسئولین استان کمال تشکر را بنمائیم برنامه هاوطر ح هاي در دست اجراء از زمان تشکیل تاکنون جهت استحضار بشرح ذیل ارسال میکردد .
1-ايجاد فضاي مناسب وكلاسهاي آموزشي و تجهيزات مربوطه.
2-دريافت مجوز آموزشگاه قالي بافي وديگر دست بافتها از اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان بنام شركت تعاوني به شماره-1060/32در تاريخ19/10/92
3-تهيه مواد اوليه،دستگاه دار قالي وابزار مورد نياز قالي بافي وتابلو فرش.
4-برگزاري دوره هاي آموزش قاليبافي درحدود 500 نفر از بسيجيان قزوين وكانون معلولين وديگر افراد در شهرستانهاي قزوين،البرز،تاكستان،آوج
5-برگزاري كلاس طراحي نقشه فرش ورنگ آميزي نقشه فرش با حضور اساتيد تهران جهت 15 نفر از طراحان ودست اند ركاران .
6-برگزاری کلاس گلیم بافی مقدماتی وپیشرفته.
7- احياء نقشه فرش اصيل قزوين که در حال حاضر اقدام به تولید نمونه آن وفرش مدرن بنام آتش فشان با استفاده از خامه پشم دستریس و رنگرزی گیاهی نموده ایم.
8-پيگيري آ موزش واشتغال و برگزاري دور هاي آموزشي در سال جاري
9- ايجاد كارگاه رنگرزي سنتي جهت تهيه نمونه رنگهاي گیاهی موردنياز نقشه قزوين.
10-طراحی سایت خانه فرش به نشانیkhanefarsh.ir
ضمنا جا دارد از حمایت ومساعدت مدیریت محتر م سازمان نوسازی جناب مهندس خزا علی در اجراء برنامه های مذکور کمال تشکر وسپاس را داریم.
مدیر عامل خانه فرش -حسن دباغها
آدرس: قزوین – خیابان امام خمینی (ره) سرای سعدالسلطنه – راسته قیصریه شرقی-شركت نعاوني خانه فرش دستبافت اعتماد استان قزوین

شركت تعاوني خانه فرش دستبا فت شماره:
اعتماد استان قزوين تاریخ:
شماره ثبت 12664 تاسيس 1392 پیوست:
–-تلفن 2241840-09339065755-نمابر2241841 - khanefarsh.ir

منبع :