اخبار فرش

کارگروه مشورتی چهارمین دوسالانه عکس فرش دستباف ایران تشکیل شد

نخستین نشست کارگروه مشورتی چهارمین دوسالانه عکس فرش دستباف ایران در مرکز ملی فرش ایران تشکیل شد.


کارگروه مشورتی چهارمین دوسالانه عکس فرش دستباف ایران تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ در این نشست سرپرست مرکز ملی فرش ایران به تبیین پیشینه و چرایی برگزاری این رویداد پرداخت و توجه جامعه عکاسی کشور به فرش دستباف را از جمله ثمرات برگزاری سه دوره این رقابت دانست.

حمید کارگر به دست آمدن آرشیوی غنی و مناسب از عکس های فرش دستباف ایران را نیز از جمله پیامدهای مطلوب این دوسالانه ذکر کرد.

دبیر این جشنواره نیز با اشاره به تغییر رویکرد پیشنهادی برای برون مرزی شدن دوسالانه از طرح جدید دبیرخانه جشنواره برای برگزاری گام چهارم این رویداد خبر داد.

بحث درباره چگونگی بین المللی شدن دوسالانه عکس فرش دستباف ایران از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بود که قرار است در نشست های آتی تداوم یابد.

شایان ذکر است؛ محسن زین العابدینی -دبیر چهارمین دوسالانه- و اعضای کارگروه مشورتی را اسماعیل عباسی، رضی میری، ساعد نیک ذات، محمود مروتی، مهدی وثوق نیا، مسعود زنده روح کرمانی و آرش حمیدی تشکیل می دهند. همچنین مدیر اجرایی- وجیه اله شیرمحمدی- و مسئول بخش بین الملل- کاوه بغدادچی- هستند.

گفتنی است: فراخوان چهارمین دوسالانه عکس فرش دستباف ایران به زودی و پس از نهایی شدن تصمیمات در کارگروه مشورتی منتشر می شود.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :