کلکسیون فرش

قالیچه قدیمی سارق

قالیچه قدیمی سارق با مشابهت فراوان با دست بافت های جدید قم. زمینه آبی تیره قالیچه با درخت زندگانی و شاخه برگ ها و پرندگان پوشیده شده است. تاریخ بافت آن اواخر قرن 13 هجری قمری در اندازه های 202 * 136 سانتی متر است و هم اکنون در موزه فرش ایران نگهداری می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :