در حاشیه

چون نقش تو آید خوش بخندم چون نقش من آید ...

سرپرست محترم مرکز ملی فرش ایران روز چهارشنبه هفته گذشته با معاون شرکت شهرکهای صنعتی ایران و عاملین توسعه خوشه فرش موجود در سطح استانهای کشور (ایلام، قم ، زنجان ، خراسان رضوی،و...)دیدار داشته است.

در این دیدار جناب آقای دکترکارگر برون داد فعالیت خوشه های فرش را مطلوب ندانسته و آنطور که از محتوای خبر این جلسه در سایت مرکز ملی فرش وقالیکده پیداست از ناهماهنگی و موازی کاری بین خوشه های فرش و ادارات فرش استانها گلایه نموده و خواستار فعالیت خوشه فرش با هماهنگی کامل متولی فرش استان (ادارات فرش استانها )شده و درعین حال از اینکه امکانات همه سازمانها درخصوص فرش بکار گرفته شود استقبال نموده است .
حال با توجه به این مقدمه توصیف جلسه چند نکته را باید گوشزد نمود:
1-بر این نکته که بر پیکر فرش مظلوم وزنه های ریزو درشتی آویزان هستند وسازمانهای مختلفی به بهانه فعالیت در زمینه فرش بودجه ای دریافت و هزینه می نمایند شکی وجود ندارد .شرکت شهرکهای صنعتی ایران مگر از کدام سازمان ،کدامین دانشگاه و... کمتر است که وارد این فضا نگردد ،اعتباراتی دریافت ننماید و هزینه نکند!!مگر نه آنکه در ارزیابی  مدیران و سازمانها ملاک میزان هزینه کرد اعتبارات است!!
2-در مقوله عدم هماهنگی وموازی کاری بین خوشه های فرش وادارات فرش استانها نیز هیچگونه ابهامی وجود ندارد اساسا چون بحث اعتبارات و پول است طبعا برسر چگونگی هزینه کرد آن اختلاف بوجود می آید !! اما چه کسی و چه نهادی بیشتر از خود مرکز ملی فرش در کاشتن تخم عدم هماهنگی بین آنان مقصر است؟هرگاه روابط رییس وقت مرکز و برخی مدیران آن با برخی خوشه ها عمیق تر از روابط آنان با رییس اداره فرش آن استانها باشد حسودی ویا حداقل دلخوری وکینه شکل گرفته و چوب لای چرخ فعالیت خوشه گذاشته می‌شود.
3-نفس برگزاری جلسه مشترک بین مسئولین شرکت شهرکها ،مرکز ملی فرش و عاملین توسعه خوشه های فرش و استقبال سرپرست مرکز ملی فرش اقدام مثبتی است اما اینکه ایشان با صراحت کامل از برون داد فعالیتهای خوشه های فرش نارضایتی خود را اعلام می نماید نیز بسیار خوب است اما مشکل اینجاست که بقول معروف بره از دهان مادر چرا یاد می گیرد و فرزند پدر را الگو می گیرد و همان ضرب المثل معروف رطب خورده نتوان منع رطب کرد !
اکنون که بحث برون داد است خوب است مرکز ملی فرش ایران قبل از هر کس دیگری برون داد هزینه کرد اعتبارات میلیاردی خود را برای ذینفعان فرش و ملت ایران بیان نماید از جشنواره فروش فرش گرفته تا دوره های آموزشی و...
4-صرف‌نظراز آنکه اساسا اعتقادی به کارکرد بخش دولتی در زمینه فرش ندارم وهمه آنان را آویزان بر فرش می دانم و همه اعتبارات باید با مشارکت خود بخش خصوصی و تشکلهایی که خود پاچه خوار نباشند هزینه گردد اما از آنجا که با تعدادی از خوشه های فرش همکاری داشته ام خروجی عملکرد آنان را بسیار بهتر از عملکرد ادارات فرش استانهای دارای خوشه دیده ام .اگر چه اکثریت عاملین توسعه خوشه فرش همانند اکثریت روسای ادارات فرش استانها تخصص قالی را ندارند اما حداقل اینکه بخشی از عمر کوتاه و سه ساله خود را صرف مطالعه و برنامه ریزی می نمایند .بخشی از عملکرد خوشه فرش خراسان شمالی و ایلام (برگزاری بازدید های تخصصی )از جمله اقدامات مثبتی بوده که شایسته تقدیر است و کمتر در کارنامه عملکرد کل ادارات فرش استانها و مرکز ملی فرش دیده می شود .
5-نتیجه گیری نهایی آن که خوبست خانه تکانی از منزل پدر آغاز گردد و پدر فرش ایران مرکز ملی فرش است!
عبدالله احراری مشاور فرهنگی انجمن فرش ایران

منبع :