اخبار فرش

۵هزار دارقالی در زنجان شناسنامه دار شد

مدير اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: از اول آغاز اجرای شناسنامه دار کردن دارقالی ها در زنجان تاکنون ۵ هزار دار قالی شناسنامه دار شده است.

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، طرح اجرای شناسنامه دار کردن دار قالی ها در زنجان از مهرماه سال جاری در استان زنجان شروع شده است.

وی اظهار داشت: قالی بافان برای شناسنامه دار کردن قالی خود به اتحادیه فرش و قالی بافان مراجعه کنند و یک نسخه از طرف اتحادیه را به سازمان تامین اجتماعی بدهند.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: شناسنامه دار کردن دار قالی ها در زنجان تا اسفند ماه سالجاری ادامه دارد و قالی بافان هر چه زودتر برای شناسنامه دار دارقالی ها خود اقدام کنند در غیر این صورت بیمه آنها لغو خواهد شد.

جعفری تصریح کرد: در شهرستان ها قالی بافان به سازمان صنعت، معدن وتجارت و یا دفاتر شرکت های تعاونی روستایی مراجعه کنند و قالی خود را شناسنامه دار کنند.

وی گفت: هدف از شناسنامه دار شدن قالی فرش بافان این است که میزان بافت قالی فرش کنترل شود و در این دستور العمل تعیین شده به سازمان فرش میزان بافت مشخص شده است.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ادامه به نظارت بر دار قالی ها اشاره کرد و یاد آورشد: طرح نظارت و بازرسی از دار قالی ها در زنجان از ۳۱ مردادماه سال جاری شروع شده و هدف از اجرای آن این است که افرادی که از بیمه تامین اجتماعی قالیبافان استفاده می کنند شناسایی و افرادی که ذی حق هستند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، با بیان اینکه تامین اجتماعی برای بیمه قالی بافی متقاضی جدید ثبت نام نمی کند، گفت: از آغاز اجرای نظارت و بازرسی از دار قالیبافان بیمه سه هزار و ۲۰نفر در زنجان لغو شده است.

جعفری تاکید کرد: با لغو شدن بیمه این تعداد افراد برای متقاضیان جدید بیمه رد خواهد شد ولی هنوز ثبت نام شروع نشده است.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر دو هزار نفر متقاضی جدید برای بیمه تامین اجتماعی هستند.

فعالیت ۶۰ هزار نفر بافنده فرش در زنجان

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر استان زنجان ۶۰ هزار بافنده فعال، نیمه فعال و فصلی دارد.

جعفری افزود: با لغود افرادی که مستحق بیمه نبودند براساس پایش انجام شده بیش از ۱۴ هزارقالی باف در استان زنجان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و بیمه سه هزار و ۲۰نفر که از بیمه قالی باف سوء استفاده می کردند لغو شده است.

وی دارابودن سن پایین تر از ۵۵ سال، داشتن مدرک فنی و حرفه ای و دریافت كارت قالیبافی از اتحادیه قالیبافان را از جمله این شرایط عنوان کرد و گرفتن مدرک فنی و حرفه ای را منوط به قبولی در آزمون دانست.

وی تصریح کرد: فرش بافان می توانند پس از دریافت معرفی نامه از این سازمان اقدام به تكمیل فرم های مربوطه در سازمان تامین اجتماعی كرده و با پرداخت هفت درصد حق بیمه تعیین شده با عنوان مشاغل آزاد از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند ولی در حال حاضر تسهیلاتی برای متقاضیان جدید برای بیمه وجود ندارد.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: متاسفانه برخی اوقات در یک خانه چندین نفر به فرش بافی اشتغال دارند اما به دلیل بیمه شدن سرپرست خانوار و تحت پوشش قرار دادن اعضای خانواده، دیگر اعضاء اقدام به استفاده از بیمه تامین اجتماعی نمی كنند.

جعفری یاد آورشد: تعرفه برای بیمه فرشبافان هر ماه ۳۰ هزار تومان است که هر چهار ماه یک بار به حساب سازمان واریز می شود.

وی افزود: تا پایان سالجاری به علت کمبود اعتبارات این سازمان بافنده جدید را بیمه نمی کند.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان ابراز کرد: از اول مردادماه سالجاری تاکنون دو هزار و ۵۰۰ مورد نظارت و بازرسی از دار قالی ها در زنجان انجام گرفته است.

خبرگزاری مهر

منبع :