کلکسیون فرش

قالیچه ی جدید بافت تفرش

قالیچه ای جدید بافت یک پوده تفرش در اندازه های 135 * 204 سانتی متر ترنج آبی رنگ این قالیچه ، شمائی از یک ساعت 16 عقربه ای را تداعی می کند و به متن روناسی آن نمایی برجسته می بخشد. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :