نقوش و طرح های فرش

معرفی قالی سجاده محرابي باغي

طرح و نقش : محرابي باغي ، محل بافت : كرمان ،نوع رنگ : گياهي ، نـوع گــره : نــامـتــقـــارن ، تاريخ بافت :اوايل قرن 11 هـ . ق ، بافنده : محمد امين كرماني ، جنس تار: ابريشم ، جنس پود : پنبه ، جنس پرز : ابريشم ،رجشمار : 60 گره در 5/6 سانتيمتر ،ابعاد : 140× 111 سانتيمتر

اين سجاده محرابي باغي داراي يك حاشية باريك با طرح متداخل كه در گوشة سمت راست بالاي فرش نام بافنده به اين مضمون «عمل كمترين بنده» و در سمت چپ «محمد امين كرماني » بافته شده است .. در پيشاني محراب عبارت «سبحان ربي الاعلي و بحمده» در داخل كتيبه اي نوشته شده است .همانطور كه ذكر شد طرح متن محرابي باغي است كه به وسيلة نهر هايي به چهار قسمت تقسيم شده و هر قسمت طرح به انواعي از درختها ، درختچه ها و بوته ها با گلهاي رنگارنگ وانواع ميوه هاي وپرندگان گوناگون مزين شده است . در نهرهاي افقي كه به طرف حوض روان است دو ماهي و در نهرهاي عمودي سه ماهي بافته شده است . محل تقاطع نهر ها در مركز فرش ، حوض آبي به شكل ستارة هشت پررابوجود آورده است كه در واقع ترنج فرش محسوب ميشود و در آن سه ماهي و دومرغابي ديده مي شود .

نوشته عذرا یوسفی

منبع :