اخبار فرش

ارز آوري 129 ميليون دلاري صادرات فرش اصفهان

بیش از 13 هزار و 66 تن فرش به ارزش بیش از 129 میلیون دلار از اصفهان صادر شد.مدیرکل گمرک اصفهان گفت: این میزان فرش طی 9 ماه گذشته صادر شدکه از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال 8 درصد افزایش داشت.


احمدی ونهری افزود: پارسال بیش از 13 هزارو 864 تن فرش به ارزش بیش از 119 میلیون دلار صادر از استان صادرشد.وی گفت: فرش دستباف اصفهان به کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهایی چون کانادا ، ژاپن صادر می شود.مدیرکل گمرک اصفهان همچنین ازصادرات بیش یک میلیون و 685 تن کالا به 83 کشورطی 9 ماه گذشته خبرداد.

واحد مرکزی خبر

 

منبع :