کلکسیون فرش

قالیچه قدیمی فراهان طرح گلدانی تکراری

قالیچه قدیمی فراهان در قرن 13 هجری قمری در اندازه های 203 * 135 سانتی متر با طرح گلدانی تکراری از ذخایر موزه فرش ایران. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :