اخبار فرش

سخنرانی عبدالله احراری مشاور انجمن فرش ایران در همایش فرش قزوین

بنا به دعوت شرکت سیرمان و شرکت نمایشگاههای بین المللی  قزوین در پنجمین روز نمایشگاه فرش استان قزوین آقای عبدالله احراری مشاور انجمن فرش ایران  پنج شنبه از ساعت 16 لغایت 17/30 در محل آمفی تاتر شرکت نمایشگاه ها پیرامون ضرورت ارتقای کیفی فرش سخنرانی خواهد داشت .

سایت قالیکده از تمامی عزیزان دعوت می نماید در این همایش علمی و تخصصی شرکت نمایند.
انجمن فرش ایران

منبع :