اساتید فرش

آشنایی با استاد احمد عماد

هنرمند دیگری که در تبریز ملاقات کردیم، احمد عماد است. گرچه شهرت و اعتبار او بیشتر مدیون تولید فرش های هنری با ارزشی است که نمونه هایی از آنها در کاخ های سعدآباد و یا در موزۀ فرش وجود دارد. ولی وی به عنوان طراح در طرح بعضی از فرش هایی که در کارگاه خود تولید می کرد دخالت مستقیم داشته است.

این هنرمند متواضع و مهربان را که امروز از آثار و بافته های دوران شوکتش چیزی برای عرضه نداشت در حالی ملاقات کردیم که روزانه مسافتی طولانی به بیرون از شهر تبریز می رود تا در آنجا بر کارخانۀ جدید التاسیس قالیبافی نظارت کند.

احمد عماد در سال 1287 خورشیدی در شهر تبریز متولد شد. او کار خود را با بافت فرش کوچکی در منزل آغاز کرد. وی در مدرسه صنایع مستظرفه به کار تذهیب و مینیاتور پرداخت و طرح های میرمصور برای او الگوی مناسبی جهت تجربه بود.

او در زمان طاهرزاده بهزاد برای بافت فرش های کاخ مرمر به تهران خوانده شد. وی سهمی در تهیه تعدادی از آن فرش ها را در تبریز برعهده گرفت. اگرچه وی مدتی با کمپانی های خارجی کارکرده است ولی نام عماد به عنوان بافندۀ فرش های اصیل و باارزش همواره با فرش تبریز همراه بوده است.

در اینجا لازم است که به موضوعی خاص از گروه طراحی زرواناص اشاره کنیم و آن اینکه طی این دوره سیر و سفر یک مسئله برای ما روشن شد که غالب تجار بزرگ فرش، آنان که صمیمانه و علاقه مندانه در این کار فعالیت داشته اند و به همین دلیل درکارگاه های بزرگ خود با استفاده از نقشه های زیبا و رنگ های دلنشین و کیفیت و بافت مطلوب به فرش ایران خدمت کرده اند، حتی اگر کارگاه های بزرگ خود را نیز جمع کرده باشند غالباً از ثروت و شهرت و نیک نامی برخوردارند. زیرا نفس این حرفه کاری سودمند و هنری باارزش و خدمتی ملی است و افرادی نظیر عمواوغلی و صیرفیان و عماد علاوه بر تولید فرش های گرانبها و باارزش نامی نیک از خود به یادگار گذاشته اند.

این افراد غالباً زندگی سالم و نوع دوستانه ای نیز داشته اند و متاسفانه احمد عماد علی رغم سابقۀ درخشان و مکنت گذشته موردی استثنایی بود. جویای آن نشدیم که برآن اعتبار و شوکت گذشته و کارگاه های بزرگ تولیدی چه آمد؟ شاید که به مسئله ای شخصی مربوط باشد. در هر حال عماد را در سن 80 سالگی مردی فعال و در عین صیانت نفس که از زندگی سالم گذشته اش حکایت داشت یافتیم. خداوند یار او باشد.

منبع: کتاب طراحان بزرگ فرش ایران

باتشکراز گروه طراحی زروان   www.zarvancarpet.com

 

 

منبع :