اخبار فرش

فرش، زعفران و پشم محصولات انحصاری ایران هستند

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه برای صادرات نفت و مواد پتروشیمی سازمان داریم، گفت: بخش کشاورزی فاقد یک سازمان نظامند صادراتی است و این کار توسط تجار و به صورت انفرادی انجام می‌شود.

 بهرام بیرانوند عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در مورد اینکه بخش کشاورزی چه قابلیت‌هایی برای جایگزینی درآمد‌های نفتی دارد، گفت: برای صادرات نفت و مواد پتروشیمی نظم و ساختار خاصی داریم و برای صادرات این محصولات دارای سازمان هستیم، در حالی که برای صدور محصول کشاورزی چنین امکانی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هیچ سازمانی متولی صادرات محصولات کشاورزی نیست، گفت: اگر تاجری اقدام به صادرات محصولات کشاورزی کرد، این ابتکار اوست، در غیر این صورت این کار اتفاق نمی‌افتد و هیچ ساختار نظامندی برای صادرات محصولات کشاورزی شکل نگرفته تا محصولات را جمع‌آوری، و یا در صورت نیاز بسته‌بندی و بعد هم به کشورهای هدف صادر کند.

عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: در صادرات نفت سامانه داریم و می‌‌توانیم آن را به هر کجا که بخواهیم صادر کنیم، ولی این سامانه در مورد صادرات محصولات کشاورزی وجود ندارد.

نماینده بروجرد در مجلس با بیان اینکه در برخی کشورها برای صادرات محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار مصرف کمتر از یک روز زمان می‌برد، گفت: در حالی که به عنوان مثال در کشورمان برای انتقال محصولات کشاورزی از خوزستان به تهران گاهی چند روز زمان می‌برد و بخش زیادی از محصول به دلیل حمل و نقل نامناسب به ضایعات تبدیل می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشت: بخش زیادی از سرمایه و عمر کشاورزان در بلاتکلیفی با توجه به نبود شرایط مناسب حمل و نقل تبدیل به ضایعات می‌شود.

وی با بیان اینکه روسیه آمادگی خرید سبزیجات، میوه‌جات و صیفی‌جات را در هر مقیاسی دارد، گفت: از این فرصت باید استفاده کنیم، زیرا کشورمان چهار فصل است و با امکان کشت دوم و سوم در زمین‌های کشاورزی پتانسیل خوبی برای تولید و صادرات وجود دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی بیان داشت: تولید متراکم برخی محصولات کشاورزی و قیمت نازل آن ضرر‌های زیادی را به کشاورزان می‌زند که می‌‌توان با ایجاد یک ساختار نظام مند برای صادرات، معضل این بخش در زمینه صادرات را حل کرد.

بیرانوند با بیان اینکه در کشاورزی مزیت‌های خوبی برای درآمدزایی وجود دارد، افزود: علاوه بر ظرفیت بخش کشاورزی در سایر بخش‌ها از جمله معادن ظرفیت خوبی برای درآمدزایی داریم.

وی افزود: در برخی محصولات کشاورزی مثل زعفران انحصار داریم و این محصولات امکان ارز‌آوری خوبی را برای کشور فراهم می‌کند، ضمن اینکه در فرش که پشم مصرف شده در آن محصول ثانویه از دام است، انحصار داشتیم، اما تکیه بر درآمدهای نفتی به آن آسیب زده است.

ایران اکونا

منبع :