کلکسیون فرش

پرده ای محرابی ستوندار در گنجینه آستان قدس رضوی

طرح ونقش : محرابی ستوندار تاریخ بافت : اوایل قرن 14 ه. ش محل بافت : یزد

 

نوع گره : نامتقارن ( فارسی )

رج شمار : 40 گره در 5/6 سانتی متر

ابعاد : 144 × 218 سانتیمتر

جنس تار و پود : پنبه

جنس پرز : پشم

منبع :