کلکسیون فرش

قالیچه ظریف بافت با طرح هراتی فراهان

قالیچه ظریف بافت با طرح هراتی و رنگ زرد که در گذشته رنگ دلخواه بافندگان فراهان بوده است. تراکم بافت 800000 گره در متر مربع و در اندازه های 188 * 106 سانتی متر است. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :