نقوش و طرح های فرش

معرفی قاليچه رواسبي

طرح ونقش : ماهي در هم ، نوع گره : متقارن ،نوع رنگ : طبيعي، رجشمار : 40 گره در 7 سانتي متر، ابعاد: 158×187/5 ، جنس تارو پود : پنبه، جنس پرز : پشم ، محل بافت : سنه (سنندج )، قدمت : اوايل قرن 14 ﻫ . ق ،اهدايي : ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره)

رواسبي موجود در موزه يكي از نفايس مي‌باشد كه با طرح واگيره‌اي و نقش ماهي درهم كه از طرحهاي معروف سنندج است بافته شده است اين رواسبي داراي حاشيه ،زنجيره ومتن مي‌باشد كه در اطراف متن در درون زنجيره‌اي به عرض2سانتیمتر كتيبه‌اي بدين مضمون« مبارك باد » بصورت تكرار دور تا دور متن را در برگرفته بافته شده است . اين رواسبي را بر روي حيوان انداخته و با تزئينات بيشتر آرايش مي‌نمودند و اين رواسبي در زمان ازدواج به منظور بردن عروس به منزل داماد استفاده مي‌شده است

عذرا یوسفی

منبع :