اساتید فرش

آشنایی با استاد اسدالله دقیقی

اسدالله دقیقی هنرمند شایسته ای از اراک، در سال 1314 قمری (در حدود 1284 شمسی) در اصفهان متولد شد. از آنجا که وی به کار تذهیب و طراحی و نقشه کشی فرش علاقه مند بود به اراک (سلطان آباد) که آن زمان یکی از مراکز عمدۀ تولید و تجارت فرش بود رفت و در مکتب میرزا عبدالله رئیس آبادی در اراک به آموزش نقش قالی پرداخت.

همراه با عبدالکریم رفیعی و محمد پاشائی و گروهی دیگر، کانونی در اراک برای نقشه کشی به وجود آوردند که با ایجاد سبکی مشخص و فنی بنیانگذار یک نقشه کشی اصولی در اراک شد. این مرکز تدریجاً مورد توجه کمپانی های وابسته به اروپا و امریکا و نمایندگی های آنها به نام قره گو زیان و تافشان چیان قرار گرفت.

او 8 سال پس از قبولی در امتحانات هنرستان عالی هنرهای زیبای تهران، در سال 1319 به استخدام آن اداره درآمد و در سال 1329 به وزارت فرهنگ منتقل و در سال 1331 بازنشسته شد.
اسدالله دقیقی هنرمندی صاحب سبک بود که قبل از کار در هنرستان، با موفقیت در اراک فعالیت می کرد. این هنرمند در اردیبهشت 1341 شمسی در تهران درگذشت.

منبع: کتاب طراحان بزرگ فرش ایران

باتشکراز گروه طراحی زروان   www.zarvancarpet.com

 

منبع :