کلکسیون فرش

دو ذرعی جدید بافت رودبار

دو ذرعی جدید بافت رودبار با طرح گلدار شاخه شکسته به اندازه های 130 * 197 سانتی متر. رنگرزان محلی رنگ قرمز متن فرش را از ماده ی رنگی روناس در مجاورت دوغ به دست آورده اند. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :