در حاشیه

10 سال از این توصیه نامه گذشته!

10 سال قبل و در سال نخست تاسیس مرکز ملی فرش مواردی به شرح زیر به مرکز ملی فرش توصیه شد بد نیست ببینیم مرکز به کدامیک از توصیه های زیر جامه عمل پوشانده،از نظر من این توصیه ها همچنان به قوت خود باقیست!

بنام خداوند هنر آفرين
توصيه به مركز ملي فرش ايران
1-ارتقاي كيفيت پشم و بهينه سازي فرايند توليد خامه قالي
1-1هماهنگي با وزارت جهاد كشاورزي در جهت توجه به نژادهايي كه علاوه بر گوشت از پشم مرغوبي برخوردارند .مانند نژاد بلوچي
1-2 برگزاري كلاسهاي آموزشي پشم چيني براي دامداران بالاخص پرورش دهندگان گوسفندان داراي پشم مرغوب
1-3 تهيه ي دستگاه پشم چيني برقي و تحويل آن به دامداران با يارانه ي مناسب
1-4 چاپ بروشور هاي آموزشي در رابطه با نحوه ي پشم چيني
1-5 كمك به ايجاد واحد هاي كوچك پشم شويي بالاخص در مناطقي كه قطب پرورش گوسفند محسوب مي گردند.
1-6 ملزم نمودن واحد هاي زيسندگي به استفاده از روغن آنتي استاتيك و عدم استفاده از گازوئيل و ...
1-7 ارائه ي مشورتهاي فني به واحد هاي ريسندگي پشم به ويژه در مورد سورت نمودن پشم ، نحوه ي تهيه ي خوراك دستگاه و تهيه ي مخلوط پشمي به منظور ارائه ي محصولي يكنواخت
1-9 ملزم نمودن واحد هاي ريسندگي به ارائه ي بر چشب مشخصات كالا منجمله نمره ، جنس و تعداد لا ...
2-ارايه راهكار براي كاهش توليد پشم دباغي
2-1 استقرا واحد پشم چيني در كشتارگاه ها با هماهنگي اتحاديه ي صنف فرشبافان شهرستان ، دامپزشكي و امور دام جهاد كشاورزي، به لحاظ آنكه قيمت گوشت به مراتب بيشتر از پشم است طبعا بيشتر گوسفندان هنگام ذبح داراي مقدار قابل توجهي پشم خواهند بود.
2-2 آموزش صحيح دباغي پوست : چون مطابق تحقيقات به عمل آمده در مركز نحقيقات فرش دستباف آنچه بيشتر باعث صدمه ديدن پشم مي باشد شيوه ي غلط دباغي پشم به ويژه ماندن بيش از حد مواد مورد نياز جهت دباغي بر روي پشم است و چنانچه زمان به مقدارمورد نياز عمليات دباغي پشم رعايت گردد، صرفا ريشه ي آن آسيب ديده و در طول ليف مشكلي پيدا نمي شود. جهت دريافت اطلاعات بيشتر با آقاي مهندس حيدري مجري طرح فوق الذكر هماهنگي به عمل آيد.
2-3 آگاهي دادن به بافندگان ، توليدكنندگان در رابطه با نحوه ي شناسايي پشم دباغي شده و عواقب استفاده از پشم فوق
3-ترويج و توسعه رنگرزي طبيعي
3-1 كمك به بخش خصوصي جهت ايجاد واحد هاي فر آوري و بسته بندي مواد رنگزاي طبيعي ( لازم به تذكر است آخرين يافته هاي علمي و تحقيقات انجام شده بر روي مواد رنگزاي طبيعي حاكي از آن است كه مي توان مواد رنگي رنگدانه هاي طبيعي را از طريق عصاره گيري به صورت پودري در آورد كه قدرت رنگي آن به طور قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد و در عين حال بتوان آنرا در دستگا ههاي مدرن رنگرزي نيز مورد استفاده قرار داد.
3-2 جايگزيني رنگرزي الياف پشم به جاي رنگرزي خامه به منظور حصول يكنواختي ( همانطور كه مي دانيد يكي از محدوديت هاي مواد رنگزاي طبيعي تنوع قدرت رنگي است كه نهايتا باعث مي شود هر حمام داراي رنگ متفاوتي باشد لذا مي بايست رتگرزي الياف پشمي جايگزين خامه قالي بشود تا مشكل فوق بر طرف گردد).
3-3 ايجاد هماهنگي لازم با وزارت جهاد كشاورزي در جهت كاشت ، داشت و برداشت برخي رنگدانه هاي طبيعي بالاخص روناس ، اسپرك و جاشير
3-4 ارائه ي آموزش هاي لازم و دانش فني روز به رنگرزان به صورت چهره به چهره و از طريق رسانه هاي گروهي و يا جزوات آموزشي
3-5 هدايت دانش آموختگان فرش داراي گرايش رنگرزي به ايجاد كارگاه هاي رنگرزي طبيعي از طريق اعطاي تسهيلات قرض الحسنه يا با سود كم
3-6 آشنايي رنگرزان با نحوه ي استفاده از مواد رنگزاي شيميايي ( از محكوم نمودن همه ي مواد رنگزاي شيميايي مي بايست جدا اجتناب نمود چون بايستي قبول كرد كه بالاخره مواد رنگزاي طبيعي داراي محدوديت هايي نيز هشتند و در برخي موارد نياز بازار به مواد رنگزاي شيميايي است به جاي محكوم نمودن مواد رنگزاي شيميايي بايد نحوه ي صحيح بكارگيري اين مواد را آموزش داد.)
3-7 ارائه ي آگاهي هاي لازم به بافندگان در رابطه با مزاياي استفاده از مواد رنگزاي طبيعي
3-8 وضع تعرفه ي گمركي به مواد رنگزاي شيميايي بالاخص مواد رنگزاي اسيدي لوانيك و بالعكس حذف تعرفه هاي مربوط به واردات نيل ، قرمزدانه
3-9 اجراي طرح هاي پژوهشي در جهت بر طرف ساختن محدوديتهاي مواد رنگزاي طبيعي
4-عدم استفاده از الياف مصنوعي
4-1 عرضه ي نخ هاي پنبه اي سفيدگري شده و تشويق بخش خصوصي به ارائه ي نخ هاي پنبه اي سفيدگري شده
4-2 ايجاد هماهنگي لازم بين اتحاديه هاي صنفي فرشبافان و اداره ي تعزيرات حكومتي و نهايتا جلوگيري از عرضه ي نخ هاي پلي استر در مراكز عرضه ي مواد اوليه ي فرش
4-3 ارائه ي آموزش و آگاهي به بافندگان و بيان عواقب استفاده از نخ هاي پلي استر
5-عدم استفاده از ابريشم كجين
5-1 كنترل مرز ها و برخورد شديد با پديده ي قاچاق ابريشم به ويژه در مرز مشترك ايران با كشور هاي آسياي ميانه
5-2 كاهش تعرفه گيري گمركي براي واردات ابريشم مرغوب به منظور كاهش انگيزه در قاچاق ابريشم
5-3 تشويق بخش خصوصي و بافندگان به استفاده ي بهينه از ابريشم و مقابله با فرهنگ مصرف فله اي ابريشم
5-4 ارائه ي آموزش هاي لازم به پرورش دهندگان ابريشم و حمايت از آنها از طريق شركت سهامي پرورش ابريشم ايران
5-5 هدايت دانش آموختگان فرش و نساجي كشور به اشتغال و سرمايه گذاري در صنعت ابريشم بالاخص در سفيدگري ، رنگرزي و تكميل نخ هاي ابريشمي
5-6 ابطال مجوز هاي تاسيس و پروانه هاي بهره برداري و تعطيلي واحدهاي توليدي كه تحت عنوان ابريشم كجين فعاليت مي كنندو عملا از ضايعات بخش نساجي ( ضايعات پنبه ، ويسكورز ، استات ، تري استات ) نخ باصطلاح ابريشم كجين تهيه مي نمايند.
5-7 جمع آوري ابريشم كجين از فروشگاه هاي عرضه كننده ي مواد اوليه و ابطاال پروانه ي كسب اين گروه از طريق اتحاديه ي صنف فرشبافان و نخ و خامه
5-8 تمركز حمايتهاي دولتي بر كارگاه هايي كه توليد كننده ي نخ و ابريشم مرغوب و همچنين استفاده كننده از ابريشم مرغوب مي باشند.
5-9 جلوگيري از صدور فرش هاي بافته شده با ابريشم كجين با همكاري گمرك ، مركز ملي فرش ايران و اتحاديههاي صادر كنندگان فرش دستباف ايران و اتحاديه هاي صنفي فرشبافان
6-شيوه عرضه مواد اوليه مرغوب
6-1 ارائه و عرضه ي مواد اوليه از طريق تشكل هاي توليدي همچون مجتمع هاي توليدي فرش ، اتحايه ها و تعاوني ها
6-2 عدم دخالت دولت و سازمان هاي وابسته به آن در فر آيند تهيه و توزيع مواد اوليه و صرفا حمايت و نظارت مستمر بر فعاليت هاي آنها
6-3 تشويق عرضه كنندگان مواد اوليه ي مرغوب و تنبيه عرضه كنندگان مواد اوليه ي نامرغوب و پست
6-4 حمابت جدي و عملي از طراحان توسط مركز ملي فرش ايران و طبقه بندي آنها بر حسب مهارت
6-5 معرفي طراحان هر منطقه به تشكل هاي توليدي و بافندگان آن منطقه
7-شيوه اطلاع رساني به بافندگان
7-1انتشار نشريه ي آموزشي و ترويجي به زبان ساده جهت بافندگان به صورت استاني و يا منطقه اي متناسب با سبك بافت و فرهنگ مردم آن منطقه
7-2 معرفي طراحان و توليدكنندگان برتر به صورت سالانه
7-3 استفاده از راديو و تلويزيون محلي براي معرفي توليدكنندگان برتر و ارائه ي آموزش هاي لازم
7-4 صدور شناسنامه براي هر فرش
8-بازاريابي فرش
8-1استفاده از دانش فني بازار يابي در هنر صنعت فرش و ارائه ي آموزش هاي بازار يابي به تشكل هاي مرتبط با فرش
8-2 انعكاس نيازهاي بازار به بافندگان فرش از طريق اتحاديه هاي صنفي
8-3 زمينه سازي حضور طراحان و ساير كسانيكه در توليد فرش موثر مي باشند در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي
8-4 ارتباط مستمر اتحاديه هاي فرشبافان با دكوراتورها و معماران و كليه ي كسانيكه در سطح جهان بر الگوي مصرف مردم در هر گوشه ي جهان تاثير گذار هستند و انتقال نظرات آنها به توليدكنندگان فرش
8-5 برگزاري نمايشگاه هاي استاني و حتي در مواردي شهرستاني كه منجر به حضور تجار فرش در منطقه و ارتباط مستقيم بين توليدكننده و تاجر مي گردد
8-6 الزام مجتمع هاي توليدي فرش به استفاده از كارشناس فرش
9-ساماندهي طراحان نقشه فرش
9-1تشكيل انجمن هاي طراحان و نقاشان قالي ايران با نظارت مركز ملي فرش ايران
9-2 ثبت طرح ها ونقوش فرش ايران در مجامع جهاني به منظور حفظ حقوق مالكيت معنوي
9-3 جمع آوري مشخصات كليه ي طراحان و نقاشان فرش ايران و طبقه بندي آنان بر حسب ميزان مهارت و دانش فني
9-4 صدور مجوز فعاليت براي طراحان و نقاشان موجود از طريق انجمن هاي مربوطه
9-5 برقراري مزاياي بيمه اجتماعي براي عموم بافندگان و حمايت هاي مالي و معنوي ديگر از طرف مركز ملي فرش ايران با توجه به سطح مهارت و توان طراحان
9-6 برگزاري آموزش هاي مستمر جهت طراحان و الزام آنان به گذراندن دوره هاي آموزشي رسمي و غير رسمي
9-7 هدايت دانش آموختگان فرش به اين بخش و حمايت جدي از آنان در شروع كار

10-گسترش سفارش پذيري
10-1 تمركز حمايت ها بر مجتمع هاي توليدي فرش

10-2 تمركز خدمات و حمايتها بر مناطقي كه صرفا به قاليبافي اشتغال دارند.
10-3 تمركز خدمات و حمايتها بر بافندگان جوان و تحصيل كرده
10-4 ايجاد سايت جامع اطلاع رساني فرش ايران توسط اتحاديه ي فرشبافان
10-5 زمينه سازي جهت ورود دانش آموختگان فرش به تجارت فرش و حذف تدريجي تجارت سنتي و پوسيده ي حاكم بر فرش دستباف
11-بهبود زندگي بافندگان
11-1 تامين اجتماعي عموم بافندگان به صورت كامل و بدون هيچ گونه استثناء و اگرومگر بالاخص در شرايطي كه دولت مشغول برنامه ريزي اجراي تامين اجتماعي براي عموم كشاورزان مي باشد.
11-2 آمار گيري از بافندگان فرش و صدور شناسنامه شغلي يا به عبارت ديگر كارت شناسايي
11-3 كمك به بهداشتي نمودن كارگاه هاي قاليبافي و اجراي كامل طرح بقا با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
11-4 ايجاد صندوق قرض الحسنه و حتي بانك قاليبافان و سرمايه گذاري مشترك دولت جهت تامين نقدينگي بافندگان
11-5 احياو حفظ كرامت انساني بافندگان فرش از طريق تعادل بين غرضه و تقاضا و ايجاد ارزش افزوده بيشتر
11-6 ايجاد شبكه ناظرين فني فرش به منظور ارائه ي خدمات فني مورد نياز
12-توسعه مجتمع هاي توليد فرش
12-1 اجراي قانون تاسيس مجتمع هاي توليد فرش دستباف مصوبه ي مجلس شوراي اسلامي
12-2 اولويت در تاسيس مجتمع هاي توليدي فرش دستباف با دانش آموختگان فرش باشد.
ساير موارد:
فعال نمودن ميز فرش تا سطح شهرستان
توجه به امور پژوهشي فرش
بازنگري سرفصلهاي دوره هاي اموزشي از دبيرستان تا دانشگاه
مركز فرش صرفا بازوي اجرايي تجار نشود و بر مبناي منافع ملي عمل نمايد
تشكلهاي مردمي موجود حفظ شود.
پژوهشهاي كاربردي در اولويت قرار گيرد
با تشكر
عبدالله احراري

منبع :