در حاشیه

قالی ایران و وظیفه خطیر ما ایرانیان(12)

اکنون که تصمیم گرفته ایم و بر این اعتقادیم که قالی ایران می تواند و باید حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد تا مصرف کننده بتواند و بخواهد وجه وقیمت بیشتری برای آن پرداخت نماید باید دید که این تمایز در چه جنبه هایی و چه مواردی می تواند جامه عمل بخود بپوشاند.

نام فرش ایران به تنهایی یک سرقفلی خوب برای ادامه حیات آن است ولی طبعا اگر در حفظ این سر قفلی کوتاهی وسهل انگاری نماییم طبعا شهرت ونام نیک قالی ایران بسیار کمرنگ خواهد شد .چنانچه خواسته باشیم همگان وهمه عزیزانی که در فرآیند تولید تا تجارت فرش درگیر هستند یک بازنگری در کار خود داشته باشند باید آنان را به رسته های مختلفی همانند تامین کنندگان مواد اولیه طراحان ونقاشان ،سازندگان دار وابزار و ناظرین فنی ، تولید کنندگان ،تجار وبازرگانان و بالاخره کسانی که در فرایند تکمیل وشور فعالیت دارند طبقه بندی نمود. یکی از عواملی که در سالهای اخیر باعث گردیده کیفیت قالی ایران کاهش یابد مواد اولیه فرش است .تورم روزافزون و افزایش نرخ دلار در مقابل ریال باعث افزایش چشمگیر مواد اولیه شد. افزایش قیمت مواد اولیه برخی تولید کنندگان فرش دستباف را به سمت مصرف مواد اولیه نامرغوب کشاند. از طرف دیگر در سالهای اخیر تولید کنندگان قالی اصرار براستفاده از پشم خارجی یا مصرف بی رویه ابریشم در قالی بافته شده را دارند . تصور بفرمایید استفاده از نخ چله ابریشمی برای یک قالی 40 رجی چه مزیتی می تواند برای قالی ایجاد نماید یا مثلا در گذشته قالی مشهد مصرف ابریشم را بصورت بسیار محدود (حتی در مورد قالی های عمواوغلی و صابر) می بینیم دگر کار به جایی رسیده که برای یک تخته قالی 6 متری 30 رجی ممکن است تا 5 کیلو پرز ابریشمی در بافت آن استفاده شود . تولید کنندگان قالی باید بازنگری اساسی در چگونگی مصرف مواد اولیه داشته باشند .
برمبنای پژوهش انجام شده درصورت استفاده از پشم گوسفند ایرانی خصوصا پشم گوسفندان نژاد بلوچ ، کرمان ،سیرجان و کردستان و... کیفیت قالی بافته شده بطورملموسی افزایش می یابد بویژه اگر بصورت دست ریس مورد استفاده قرار گیرد . بنظرم اگر تولید کنندگان فرش بصورت مستمر و از طریق یک شبکه آموزش داده شوند و هم اطلاعات صحیح بازار در اختیار آنان قرار گیرد تحولات مثبتی در فرش ایران شکل خواهد گرفت.
عبدالله احراری

منبع :