کلکسیون فرش

دست بافته ی مزلقان

تشخیص دست بافت های مزلقان در مجموعه فرش های ایران با طرح های کاملا مشخص آنها کار چندان دشواری نیست. غالبا حد فاصل لچک ها و ترنج لوزی شکل و دندانه دار این فرشینه ها را متنی ساده و عاری از نقش و نگاره تشکیل می دهد. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :