اخبار فرش

حضور رییس مرکز ملی فرش ایران در ایرنا

حمید کارگر رییس مرکز ملی فرش ایران روز دوشنبه با محمد خدادی مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی دیدار کرد.

خبرگزاری ایرنا

منبع :