اخبار فرش

تعليق بيمه 500 قالي باف

بيمه 500 نفر از قالي بافان استان به دليل پرداخت نشدن سهم بيمه آن ها توسط دولت به حالت تعليق درآمده است.

رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت : تا پايان شهريور سال جاري 6 هزار و 827 نفر در استان از بيمه قالي بافي برخوردار بودند.«عباس پور» افزود: 9 ميليارد و 500 ميليون ريال سهم تسهيلات قالي بافي استان از محل تفاهم نامه مرکز ملي فرش ايران و صندوق مهر امام رضا(ع) است.وي اضافه کرد: بر اين اساس 31 نفر براي دريافت تسهيلات قالي بافي از اين محل به صندوق مهر امام رضا(ع) استان معرفي شده اند و ثبت نام از متقاضيان ادامه دارد.به گفته وي، از ابتداي سال تاکنون براي حمايت از تعاوني هاي فرش دستباف و رنگرزي ها، فقط 3 ميليارد و 500 ميليون ريال تسهيلات به تعاوني ها پرداخت شده که تسهيلات پرداختي جديد فرصت مناسبي را براي توسعه فعاليت قالي بافان ايجاد کرده است.وي خاطرنشان کرد: نبود آمار درست از فعالان اين عرصه موجب شده است که سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به بازشماري فعالان اين حوزه اقدام کند.

خراسان شمالی

منبع :