اخبار فرش

فرش دستباف ايرانی

به گزارش خبرگزاری موج، فرش دستباف ايرانی عنوان کتاب بسيار مفيد و ارزشمندی است که درخصوص حمايت حقوقی بين المللی از طرح و نقش ها و ساير ويژگی های فرش دستباف ايرانی به رشته تحرير درآمده است.


در اين کتاب از اين فکر و نظريه جانبداری شده است که چگونه می توان در قالب قوانين و مقررات داخلی و بين المللی از اقدامات متقلبانه ساير کشورها عليه فرش دست باف ايرانی جلوگيري کرد.
گفتنی است؛ اجراي طرح اين کتاب را مسعود طارم سری بر عهده دارد.
ضمن اين که فرش دست باف ايرانی در 500نسخه و به همت شرکت چاپ و نشر بازرگانی چاپ و در اختيار علاقه مندان اين حوزه قرار گرفته است.

خبرگزاری موج

 

 

منبع :