اخبار فرش

تبلور نقش ورنگ در حافظه تاریخی گذشتگان/تصویر

جام جم سرا: با توجه به ماده تاریخ «سنه ۱۳۳۵» هجری قمری که در پیشانی نمای ضلع شمالی بنای تاریخی «خانه حسن‌پور» در اراک نوشته شده است، این بنا در دوره احمد شاه قاجار احداث شده است و احداث آن را به حاج علی مشیری، از تجار فرش در سلطان آباد (اراک امروزی) نسبت می‌دهند.

(عکس: امیر قادری/تسنیم)

 
 

منبع :