اساتید فرش

معرفی استاد حاج میرزا آقا امامی

حاج میرزا آقا امامی هنرمند برجستۀ اصفهانی در سال 1260 شمسی در اصفهان متولد شد. وی به دستور میرزاحسین صنیع همایون برای تعمیر مینیاتورهای کهنۀ عهد صفوی در اصفهان مشغول کار شد.

مینیاتوریست و تذهیب کار بسیار هنرمندی بود که کارهای نفیسی از او به جای مانده است. وی روی نقوش فرش نیز کار می کرد.

اگرچه به کارهای وی دسترسی چندانی نداشتیم ولی امکان عکسبرداری از یکی از طرح های معروف او به نام مادر وطن که بوسیله پسر بافندۀ این فرش (خدیجه مادر وطن) بازسازی می شود برای ما فراهم شد. حاج میرزا آقا امامی که تا آخر عمر در فقر و تنگدستی به سر برد در سال 1365 درگذشت. دختر این هنرمند به نام زینت السادات امامی در کار سوخت (نقاشی روی چرم) مشغول است.

منبع: کتاب طراحان بزرگ فرش ایران

باتشکراز گروه طراحی زروان   www.zarvancarpet.com

منبع :