اخبار فرش

اداي دين سينما به فرش ايراني

فرش يکي از مهم ترين مولفه هاي فرهنگي و ملي ايران زمين است که متاسفانه سينماي ايران تا پيش از سال 84به گونه اي شايسته و بايسته به اين سرمايه ملي ، فرهنگي و هنري توجه چنداني نداشته است .

اگر چه در برخي فيلم ها همچون «ترنج» محمدرضا اعلامي «گبه» محسن مخملباف ،«دختران خورشيد» مريم شهريار ، «فرش باد» کمال تبريزي ، «سه زن» منيژه حکمت و« ده رقمي» همايون اسعديان به اين هنر- صنعت توجه شده اما متاسفانه به گونه اي نبوده است که فرش محور اثر قرار گيرد و به عبارتي قهرمان اصلي فيلم باشد . سال 84 بود که خبر خوشايند توليد پروژه« فرش ايراني» توسط 15کارگردان صاحب نام ومطرح سينماي کشور سر زبان ها افتاد. «سيدرضا ميرکريمي» مجري طرح و تهيه کننده اين پروژه پس از رايزني هاي بسيار و مذاکره با کارگردانان آنها را گرد هم آورد تا براي معرفي فرش ايراني به جهانيان به عنوان هنري ديرينه و اصيل 15 فيلم ۵ تا ۷ دقيقه اي در فرم هاي ويدئو آرت، مستند، پويا نمايي، داستاني و نماهنگ بسازند. اين مجموعه فيلم ها تحت عنوان« فرش ايراني» پس از نمايش در بيست و پنجمين جشنواره فجر درسال 85 با استقبال فراوان منتقدان و تماشا گران مواجه شد وسيمرغ زرين نگاه ملي را دريافت کرد. بهمن 86 به طور خيلي محدود اکران عمومي شد و پس از آن نيز همچون نگيني درخشان بر تارک جشنواره هاي معتبر« مونترال» کانادا و« لوکارنو»ي سوئيس جلوه نمايي کرد. «فرش ايراني » چندي پيش نيز درموزه هنر هاي معاصر آمريکا بر پرده رفت و تحسين منتقدان آمريکايي را برانگيخت و زمستان 91 به شبکه نمايش خانگي پيوست.

از آن جا که در ساخت فيلم «فرش ايراني» محدوديتي براي فيلم سازان وجود نداشت آثارشان را بنا به سبک، نگرش و فرم بصري خاص خوددر شهرهاي مختلف ايران جلوي دوربين بردند . چنين شد که فيلم هاي «قالي سخن گو»ي بهرام بيضايي،«فرش و فرشته» داريوش مهرجويي،«کجاست جاي رسيدن » عباس کيارستمي،«مشترک مورد نظر در دسترس نيست» رخشان بني اعتماد،«فرش عشايري » بهروز افخمي،«فرش زمين » کمال تبريزي،«فرش و زندگي » بهمن فرمان آرا،«گره گشايي » جعفر پناهي،«فروشي نيست » زنده ياد سيف ا... داد،«دست آفريني هديه به دوست » مجيد مجيدي، «فرمايش آقا سيد رضا» ي مجتبي راعي « فرش پرنده »ي نورالدين زرين کلک،«کپي برابر اصل» محمدرضا هنرمند،«فرش، اسب، ترکمن » خسرو سينايي و«خاطره خاطره » ي رضا ميرکريمي «فرش ايراني »راخلق کردند تا اداي دين سينماباشد به فرش ايراني.در اين فيلم ها فرش به عنوان مولفه اي تاثير گذار در تاريخ، ادبيات و هنر ايران مورد بررسي قرار گرفته است. جالب اين که آثار اين 15کارگردان به هيچ وجه شبيه هم نيست و سبک خاص آنان به خوبي در فيلم ها يشان نمايان است. اين کارگردان ها باترسيم آموزه هاي قوم شناسانه در فرش ايراني بر اين نکته تاکيد دارندکه فرش ايراني حاصل تمدن ،فرهنگ ،تاريخ و ذوق مردمان اين سرزمين کهن است.

خراسان

منبع :