اخبار فرش

انسان از فرش به عرش مي رسد

انسان از فرش به عرش مي رسد. ژيلا رسام عرب زاده مدير موزه فرش رسام عرب زاده با اعلام اين نظر گفت: هر کاري که قصد داريم انجام بدهيم ، بايد سنخيتي با روح و روان ما داشته باشد.

چون از تولد تامرگ با فرش همراه هستيم ،تنها چيزي که داراي اين ويژگي هاست، فرش است .ما با فرش و روي فرش زندگي مي کنيم و در زندگي از ابتدا تا انتها با ماست. عرب زاده بااشاره به تاثيرات فرهنگي و هنري اين هنر-صنعت در زندگي گفت:فرش از نظر ارزش اقتصادي و فرهنگي تاثير بسياري بر زندگي ما دارد.مااز کودکي مي آموزيم که از زمين به آسمان مي رسيم يعني از فرش به عرش مي رسيم.به لحاظ اقتصادي هم اين فرش دستباف است که روز به روز ارزش و قيمت پيدا مي کند چون از حواس پنجگانه ، عقل و دل هم بهره مي برد و به همين دليل هم ارزشمند است.

روزنامه خراسان

منبع :