کلکسیون فرش

قالی بزرگ اندازه ی بافت تهران

قالی بزرگ اندازه ، بافت تهران در اوایل قرن 14 هجری قمری در اندازه های 674 * 471 سانتی متر که در موزه فرش ایران نگهداری می شود. در این طرح قالی مشابهت فراوانی با برخی از دست بافته های آذربایجان به چشم می خورد. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :