اخبار فرش

بافنده های کرمانشاهی امسال ده درصد بیشتر فرش بافتند

هاشم پیراینده با بیان اینکه فرش‌بافان کرمانشاه در 9 ماهه امسال 31 هزار و 500 متر مربع فرش بافتند، افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد بیشتر شده است.

وی یادآوری کرد: بیشتر این فرش‌ها در شهرستان‌های سنقر و کرمانشاه بافته شده ‌است.هم اکنون در استان کرمانشاه71 کارگاه متمرکز و نیمه متمرکز قالیبافی وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران

منبع :