کلکسیون فرش

طرح خرچنگی ورامین

نمایش طرح خرچنگی بر روی یک قالیچه ذرع و نیم در ورامین منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :