رنگ و رنگرزی

کارگاه آموزشی رنگرزان کشوردر اصفهان/تصویر

گزارش تصویری

 

با تشکر از جناب آقای حامد چمن رخ

منبع :