کلکسیون فرش

قالیچه ای با طرح میناخانی

تجسم طرح بندی ورامین بر روی قالیچه ای به همین نام به اندازه های 103 * 164 سانتی متر. با استفاده از این طرح که در بین اهل فن به نام میناخانی شهرت دارد. امروزه به تعداد انبوهی قالی و قالیچه در استان خراسان به ویژه کاشمر بافته می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :