اساتید فرش

معرفی استاد حسین واعظی

حسین واعظی متولد 1310 از پدری روحانی درکرمان متولد شده است.

وی نزد محمدعلی شاهرخی و علی اکبر کاشی و اصغر نفیسی (1356 – 1296) کار کرده است. او از سن 12 سالگی به این کار مشغول است . از سال 1329 به استخدام رسمی شرکت فرش درآمده است. طرح حاج خانمی اولین بار بوسیله وی در کرمان پیاده شد.

منبع: کتاب طراحان بزرگ فرش ایران

باتشکراز گروه طراحی زروان  www.zarvancarpet.com

منبع :