اخبار فرش

احمد اکبری رئيس مرکز پژوهشی فرش ايران شد

احمد اکبری با حکم رییس دانشگاه کاشان، رییس مرکز پژوهشی فرش ايران شد.


به گزارش انجمن علمی فرش ایران؛ طی حکمی از سوی "عباس زراعت" ، ريیس دانشگاه کاشان، "احمد اکبری" عضو هيئت علمی دانشگاه کاشان، به مدت دو سال به عنوان رئيس مرکز پژوهشی فرش ايران منصوب شد.

گفتنی است؛ مرکز پژوهشی فرش ايران به سال 1383 به منظور تحقق بخشی از وظايف پژوهشی دانشگاه کاشان و ارتقاء سطح دانش فنی و هنری و نيز کمک به رفع نيازهای پژوهشی کشور در زمينه فرش دستباف تاسیس شد.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :