اساتید فرش

معرفی استاد جعفر رشتیان

در میان طراحان و هنرمندان اصفهان توفیق آن را داشتیم که با جعفر رشتیان ملاقات کنیم. چه این هنرمند پس از دوبار دیدار، در بار سومی که به اصفهان رفتیم متاسفانه به علت سرطان حنجره که سالیان متمادی به آن مبتلا بود در گذشته بود.

یاد این هنرمند و لحظات و ساعات فراموش نشدنی که با گلوی مجروح و بیان ناراحتش با عشق و علاقه از کارهایش برای ما سخن می گفت و با حال بیماری که داشت نقشه هایش زا به دیوار نصب می کرد تا از آن عکس بگیریم یکی از خاطرات فراموش نشدنی زندگی من است.

محبت های این هنرمند در گشودن دریچه های زندگی و هنرش بر ما این امید را به وجود آورد که از سختی و خشونت کاری که در پیش داشتیم و هجوم گاه گاه موانع و مشکلات در راه شناختن و شناساندن هنر طراحی فرش و هنرمندان زحمتکش این رشته نهراسیم. پاداش آن زحمات زنده کردن یاد چنین افرادی است. روانش شاد باد.

از زبان خود او شنیدیم که در سال 1304 شمسی متولد شده است و سابقۀ نقاشی و طراحی در خاندانش به 400 سال تا عصر صفوی می رسد. از کودکی نزد دایی های خود و دایی های مادرش تعلیم نقاشی گرفته است، بستگانش نظیر مرحوم سید عباس، سید باقر، حاج سید اسد الله و آقا میرزا علی رشتیان عموماً در کار مینیاتور و طراحی کاشی و تذهیب استاد بوده اند. مرحوم سید هاشم رشتیان نیز از زمان ناصر الدین شاه تا دورۀ پهلوی به مینیاتور و طراحی کاشی و نقش فرش اشتغال داشته است.

از کارهای معروف جعفر رشتیان طرح سردرهشت بهشت که بعدها خراب شد و طرح تعداد زیادی از منازل اصفهان و نقاشی های مهمانسرای عباسی و مرمت امامزاده ای در نطنز قابل ذکر است. او به طور کلی در مینیاتورسازی و نقاشی طبیعت و طراحی فرش کار کرده است.
برای احیاء هنرهای سنتی علاوه بر کار وسبک صفوی، شیوه قاجاری را نیز مورد تجربه قرار داده است. بسایری از تابلوهای زیبای او روی فرش بافته شده اند. رشتیان یکی از چند طراح شناخته شده و صاحب سبک در اصفهان است که نشان و مهر او بر طرح فرش کافی است تا فرش بافته شده را در ردیف کارهای هنری قرار دهد. جعفر رشتیان در سال 1367 به علت گسترش بیماری سرطان حنجره که مدتها بدان مبتلا بود درگذشت و مرگ او برای جامعۀ هنری اصفهان ضایعه ای جبران ناپذیر بود.

منبع: کتاب طراحان بزرگ فرش ایران

باتشکراز گروه طراحی زروان  www.zarvancarpet.com

منبع :