کلکسیون فرش

پرده ای گلدانی در گنجینه آستان قدس رضوی

طـــرح ونقش  : گلدانی ( محفوری) تاریخ بافت : اواخر قرن 14 هـ . ق محل بافت : كـاشان

 

 نوع گره  : نامتقـارن

 رجشـمـار : 50 در 5/6  سانتیمتر

ابـعـــاد  :  127 * 207 سانتیمتر

جنس تـار : ابریشـم

جنس پـود : ابریشم

جنس پـرز : پشــم

منبع :