کلکسیون فرش

نقش مرغی سرتاسری

نقش مرغی سرتاسری بر روی یک قالیچه دست بافت قشقایی (تیره کشکولی). منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :