اساتید فرش

استاد امیر افسری

آقای امیر افسری برادر سوم خانواده افسری ها است که ظاهراً تسلط بر هنر نقش قالی را در کارخانۀ فرش ماشینی به کار گرفته است.

از آقای عباس افسری که قبلاً در کار طرح فرش بوده است در شناسایی برخی فرش های بافت کاشان و خانواده اش کمک بسیار گرفتیم .
از خانوادۀ افسری ها بدون ذکر یادی مادر هنرمندشان، فرخ افسری که بافنده ای بسیار توانا بوده است نمی توانیم بگذریم. معروف است که این بانو بدون نقشه، از روی تابلو و یا پوستر با استادی تمام فرش می بافته است. وی حدود 90 سال عمر کرد و در سال 1366 درگذشت . کسانی که وی را به یاد می آورند دیده اند که او تا سال های آخر عمر به کار بافت مشغول بوده است.

منبع: کتاب طراحان بزرگ فرش ایران

باتشکراز گروه طراحی زروان   www.zarvancarpet.com

منبع :