کلکسیون فرش

هراتی سه ترنجی قشقایی

قالی بافته شده توسط بافندگان ایل قشقایی (طایفه کشکولی) در اوایل قرن 14 هجری قمری در اندازه های 145 * 272 سانتی متر. بافندگان این طایفه ایلی بر اساس سنت و عادت فرش های خود را با طرح هراتی سه ترنجی در متن و نقش مایه شاه پرکی در حاشیه می بافند. این قالی در موزه فرش ایران نگهداری می شود منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :