نمایشگاه ها و همایش ها

نمایشگاه قالی در بندرعباس

گزارش تصویری

 

عکس:خانم رییسی نمایندگی هرمزگان

منبع :