نمایشگاه ها و همایش ها

نمایشگاه استانی فرش قزوین و چند نکته !

هفتمین نمایشگاه فرش دستباف قزوین در نیمه اول دیماه از هفتم لغایت دوازدهم برگزار گردید .اینجانب نیز بعنوان مشاور فرهنگی انجمن فرش ایران و با دعوت شرکت سیرمان و شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین از این نمایشگاه بازدید نمودم .

در مدت 48 ساعت حضور در این نمایشگاه و شهر قزوین توفیق داشتم که با مدیر اجرایی نمایشگاه و فعالان فرش استان اعم از بخش دولتی وخصوصی دیداری داشته باشم .در دیدار با جناب آقای سلیمانی مدیر اجرایی نمایشگاه قزوین قول دادم که برخی مواردی که به نظرم می رسد در خصوص برگزاری هرچه بهتر آن در سالهای آتی یادآوری نمایم .
الف: نمایشگاه فرش قزوین را به نسبت سایر نمایشگاه هایی که در سال جاری دیده ام بهتر و فعالتر دیدم. بنظرم می رسد مسولین برقراری نمایشگاه توانسته اند پیوندهای خوبی با فعالان فرش برقرار نمایند.
ب:نمایشگاه فرش قزوین نیز همانند بسیاری از نمایشگاههای استانی و برخلاف نمایشگاههای استانی فرش قم و اصفهان از نظر وجود فرشهای اصیل استان بسیار فقیر بود و تنها موفق شدم در یکی از غرفه های این نمایشگاه یک جفت قالیچه اصیل از استان قزوین ببینم .
ج: مانند سایر نمایشگاههای استانی فرش این نمایشگاه نیز شرکت کنندگان زیادی در بخش تابلو فرش داشت وجود 13 غرفه تابلو فرش برای شهری مانند قزوین بسیار فراتر از نیاز می باشد
د:تعداد شرکت کنندگان از برخی استانها همانند قم در این نمایشگاه مازاد بر تقاضای واقعی بود و البته بسیاری استانها حضور نداشتند
و:ساعات کار نمایشگاه در روزهای پنجشنبه و جمعه محدود بود حداقل در روز جمعه می بایست ساعات کار نمایشگاه استانی از 10 صبح باشد تا امکان فروش بیشتر غرفه داران مهیا گردد.
ه: انتخاب غرفه داران و شرکت کنندگان در نمایشگاههای استانی نباید بصورت فله ای باشد بسیاری از فرشهای عرضه شده در نمایشگاه فاقد کیفیت لازم بود و این موضوع باعث بدبینی مصرف کنندگان به فرش اصیل دستباف میگردد. بهتر است در گزینش غرفه داران و انتخاب آنان بااتحادیه های صنفی استانها تعامل لازم بعمل آید.
عبدالله احراری

منبع :