کلکسیون فرش

هزار گل یا نقش ناظم قشقایی

قالیچه ای با بافت ظریف و طرح جالبی به نام هزار گل که به نام نقش ناظم نیز شهرت دارد و گاهی نیز به نام سرو و سوسن نامیده می شود. در اندازه های 123 * 170 سانتی متر ، از دست بافته های دختران ایل قشقایی که در بازار به نام ترکی شیرازی شهرت دارد. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :