در حاشیه

حرمت فرش بدارید

شب و روز قالی ببافم، با دل خسته ببافم، با سر بسته ببافم، ریشه ریشه، ذره ذره، ریزه ریزه... و این نوای آرام به همراه صدای فرودآمدن ایلمه ها آهنگی زیبا و دلنشین می سازد از بی مهری به فرش ... !


از میان کلافهای رنگی برروی دار قالی، نخ سبز را می کشد و هنرمندانه در چرخش قلاب و انگشتانش ایلمه ای دیگر می آفریند.

نوای آرام زمزمه هایش بغضی در گلو می شود، گویی بیم آن دارد که این نغمه ها هم مثل فرش دستباف به فراموشی سپرده شود.

یک رج تمام می شود دو ردیف پود روی هم سوار می شوند و با ضربات کوبنده دفه فرش قوام می گیرد. نقشه ای برای قالی نمی خواهد، نقشه از پیش طراحی شده و امروز سینه او، آینه تمام نمای طرح و نقشه است.

رسول فرش و گلیمش آیه های رحمت الهی را تبلیغ می کند، محراب مسجد جامع شهر در قالب فرش او به بلندترین نقطه معابد دنیا می رود.

'زری خانم' کعبه، کربلا و نجف را در تابلوی زیبا و مقدس فرش خود به تصویر می کشد.

او در بیستون فرش خود، عشق فرهاد را تصویر شیرین می کند، در سینه فرش خود قصه دلدادگی مجنون و آوازه عشق لیلی را روایت می کند، قصه فتوت و جوانمردی رستم را بر شاهنامه فرش نقالی می کند.

شهرت تخت جمشید و کاخ مدائن، هگمتانه و شوش دانیال در قاب قالی او جهانی می شود.

آری، آهوی تیز پا در مرغزار فرش او کنار سلطان جنگل آرمیده و در شکارگاه قالیش هیچ تیری بر تن نحیف یوزپلنگ ایرانی نمی نشیند... .

کوچ پرستوها برشاخه های درخت قالیش بهار را نوید می دهد و هیچ صیادی در حوضچه پر از ماهی قالی اش، صید نخواهد کرد.

او در دامن طبیعت چشم به دنیا گشوده و حالا گرد خاکستری روی موهایش نشسته، دنیای او این طبیعت است از گلهای وحشی دامنه زاگرس، دشت سرسبز فارس، کوههای سر به فلک کشیده بختیاری تا زندگی عشایری و مناظر زیبای کردستان، سلسله کوههای البرز با همه زیبائی هایش، پرندگان مهاجر بر شاخ درختان که گاه در ذهنش تا عرش به پرواز درمی آید.

طرح و نقشه او از این طبیعت الهام گرفته است و طبیعت را به هر سلیقه که مشتری بخواهد رنگ می زند. قناری، بادامی، بژ، مسی، فراهانی، عدسی، دانه انار، روناس، گردویی، کاهوئی، پوست هندوانه ای، جفتی و ... ترکیب هنرمندانه این رنگهاست که در فصل خزان برگ ریز، پنجره ای رو به بهار رویمان می گشاید تا غم پاییز دلهایمان را نیازارد.

زری خانم ، فرهنگ و باور ایران سرافراز را در طرحهای اسلیمی، شکارگاه، اصفهان، جوزان، شیخ صفی، شاه عباسی، لچک ترنج، گل فرنگ بر نقشه فرش نقشی جاودانه می بندد.

او با دستان هنرمندش علم ، معرفت و عرفان بوعلی، مولانا، حافظ و سعدی را تحریر می کند و تابلویی بی بدیل از احساسات و عواطف انسانی می سازد، تا بازار فرش بی رونق نماند.

تو هم بیا به یاریش بشتابیم در خانه هایمان برای فرش دستباف جایی هرچند کوچک باز کنیم تا اقتصادمان قوام بگیرد و هنرمندانه ایلمه ای زده باشیم بر تار و پود فرهنگ این سرزمین کهن.

پس حرمت فرش بدارید که فردا دیر است ... .

زهرا زارعی

خبرنگار ایرنا در استان همدان

منبع :