اساتید فرش

معرفی استاد اکبر مهدیی ئی

در میان هنرمندان جوان اصفهانی با اکبر مهدیی ئی آشنا شدیم که قلمی گرم و هنرمندانه و پراحساس داشته و با وجود جوانی فعالیت وسیعی در تولید فرش دارد.

مسایل مورد علاقۀ او صحنه های شاعرانه و عارفانۀ فرهنگ و ادب ایرانی است . وی متولد 1328 بوده و ظاهراً هنرستان هنرهای زیبا را نیمه تمام رها کرده است.

تعدادی از طراحان جوان اصفهان سبک کار او را مورد تقلید قرار داده اند که این خود مبین ارزش ویژۀ طرح های این هنرمند است. وی بر رنگرزی و بافت طرح های خویش نظارت می کند. همسر این هنرمند خانم مریم مهدئی ئی قالیباف ماهری است که در بافت بعضی از فرش های همسر هنرمندش کمک می کند.

منبع: کتاب طراحان بزرگ فرش ایران

باتشکراز گروه طراحی زروان   www.zarvancarpet.com

 

منبع :