اخبار فرش

پرداخت تسهيلات مشاغل خانگی به بافندگان فرش

كارشناس فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت:​ مبلغ 3 ميليارد و 550 ميليون تومان تسهيلات مشاغل خانگی به بافندگان فرش پرداخت می شود.

مجيد رمضانيان عنوان كرد: ​با توجه به اينكه 13 هزار بافنده فرش دستباف داريم پيشنهاد 10 ميليارد تومان تسهيلات را از دولت داشتيم.

وي افزود: با مبلغ 3 ميليارد و 55 ميليون تومان اختصاص يافته به استان فقط می توانيم به 710 نفر بافنده فرش دستباف و به ازاي هر نفر 5 ميليون تومان تسهيلات پرداخت كنيم.

كارشناس فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان بيان كرد:​ مبناي پرداخت تسهيلات به بافندگان فرش دستباف، فعال بودن است و همچنين كسانی كه تاكنون تسهيلات دريافت نكرده اند، در اولويت پرداخت قرار دارند.

رمضانيان با بیان این‌که سود تسهيلات به بافندگان فرش دستباف 22 درصد است، گفت: مدارک افراد شناسايی شده تا هفته آينده جهت صدور مجوز پرداخت و معرفی به بانك، به اداره‌كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان ارسال می شود.

منبع :