اساتید فرش

معرفی استاد رسام عرب زاده

رسام عرب زاده متولد سال 1293 در تبریز است. پدر وی از نقاشان معروف تبریز است که به نام سید عرب شناخته می شود.

وی هنرمندی با استعداد است که در نقاشی و مجسمه سازی و بافت قالی دست به تجریبات جالبی زده است. وی در تهران به هنرستان عالی هنرهای زیبای تهران رفت و از آنجا فارغ التحصیل شد.عرب زاده از سالیان طولانی گذشته به بافت فرش هایی هنرمندانه مشغول است که بسیاری از آنها را نگهداشته و به نحوی مشخص نمودار هنر ارزندۀ اوهستند.

ابداعاتی که وی با اعتقاد به لزوم تغییر در طراحی، در فرش های خود منعکس کرده است. بعضاً نظریاتی مخالف برانگیخته اند که اگر آنها را مغرضانه تلقی نکنیم، نیازمند پاسخی جدی است که اساس این تغییرات و یا ابتکارات بر چه منطقی استوار است وچگونه می تواند در فرهنگ طراحی سنتی ایران نقطۀ حرکتی برای نوآموزان و علاقه مندان بشود.
با توجه به فرش های بافته شده به وسیلۀ عرب زاده، می توان دریافت که وی بر طرح های سنتی مسلط است و در رنگ آمیزی و رنگرزی فرش نگرشی هنرمندانه دارد. بنابراین نمیتوا تجربیات او را در زمینۀ طراحی فرش چندان بدون محتوا تلقی کرد.

با این وصف از انجا که مسئله لزوم نگرشی تازه به هنرهای سنتی و استفادۀ بیشتر از قابلیت های گسترش این طرح ها مسئله ای جدی در هنر نقاشی فرش است بر عهدۀ این هنرمند و هنرمندان بدعتگذار دیگر است که برای ساخته های خود اصولی قابل آموزش ارائه دهند.
همان طور که در مورد طرح ها و رنگ های رایج تبریز گفته شد نوآوری و ابتکار یک روی سکه است که روی دیگر آن می تواند تصویری از فرش کرمان باشد. عرب زاده هنرمندی است که سبک کار وی شناخته و پذیرفته شده است و با تجربۀ طولانی که در زمینۀ طرح و بافت فرش دارد به آسانی می تواند قلم خود را هنرمندانه و ثمر بخش به کار گیرد.

ولی آیا می توان روش کار او را به نوآموزانی بدون اطلاعات یا استعداد کمتر توصیه کرد؟ آیا این بدعت نمی تواند در دست کسانی دیگر تبدیل به وسیله ای خطرناک در جهت زیان نقش و طرح قالی شود. به هر حال عرب زاده هنرمندی است که جایی تثبیت شده در فرهنگ قالیبافی این سرزمین دارد. وی علاوه بر تولید، طرح و بافت فرش بنیانگذار اولین آموزشگاه علمی و هنری قالیبافی در تهران است که برای اولین بار به آموزش این حرفه در سطحی باارزش و هنری واقعیت بخشید.

منبع: کتاب طراحان بزرگ فرش ایران

باتشکراز گروه طراحی زروان   www.zarvancarpet.com

منبع :