رنگ و رنگرزی

بازدید رنگرزان کشور از صنایع ابریشم کاشان

گزارش تصویری

 

باتشکر از جناب آقای مهندس کیانی مدیرعامل محترم صنایع ابریشم کاشان.

 

منبع :