اخبار فرش

تصاویری از قدیمی ترین فرش های دستبافت مهدیشهر

سهراب حاج علیان سرمایه دار مهدیشهری 2 هزار تخته از فرش های دستبافت قدیمی مهدیشهر و مناطق مختلف کشور را از 20 سال پیش جمع آوری کرده و بنا دارد به زودی موزه فرش را در مهدیشهر راه اندازی نماید.

از این 2 هزار تخته فرش 300 تخته فرش از دستبافته های مردم مهدیشهر در طرح ها و رنگ های مختلف و بعضا فرش خودرنگ مهدیشهری است.تصاویر این فرش ها که اکثرا دست بافته های مهدیشهری است در ادامه مشاهده می شود.

 
 

منبع :