اساتید فرش

معرفی استاد اکبر تجربه کار

اکبر تجربه کار متولد 1323 است. وی نزد عمویش حسن تجربه کار (1357 – 1283) که از طراحان معروف کرمان و شرکت فرش بوده تعلیم دید .

از سال 1350 در شرکت فرش مشغول کار است .

منبع: کتاب طراحان بزرگ فرش ایران

باتشکراز گروه طراحی زروان   www.zarvancarpet.com

منبع :