اخبار فرش

صادرات فرش در کشور ۱۲درصد افزایش یافت

عضو انجمن علمی فرش ایران گفت: در هشت ماه نخست امسال، میزان صادرات فرش از کشور به لحاظ ارزشی ۱۲درصد و به لحاظ وزنی ۲۲ درصد رشد داشته اما این رشد در بازار فرش ملموس نبوده و سبب خروج از رکود نشده است.

عبدالله احراری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در بجنورد، با اشاره به افزایش صادرات فرش در هشت ماه نخست امسال اظهار داشت: افزایش میزان صادرات فرش در سال جاری هم نتوانست بازار این محصول را از رکود خارج سازد و بازار فرش همچنان در رکود به سرمی برد و این میزان افزایش در صادرات رضایت‌بخش نبوده است.

وی افزود: در هشت ماه نخست امسال، میزان صادرات فرش از کشور به لحاظ ارزشی 12درصد و به لحاظ وزنی 22 درصد رشد داشته اما این رشد در بازار فرش ملموس نبوده و سبب خروج از رکود نشده است.

احراری گفت: بازارهای خارجی فرش‌های تولیدی ما به علت تحریم‌ها وضعیت خوبی ندارد و بازار داخلی نیز به علت ناتوانی مردم و وضعیت نامناسب درآمدها در رکود است.

این پژوهشگر تصریح کرد: به علت شرایط اقتصادی حاکم، مردم کمتر نقدینگی خود را به بازار فرش سوق داده‌اند.

عضو انجمن علمی فرش ایران با اشاره به وضعیت روند نامناسب بازار فرش در خارج کشور در دو دهه اخیر گفت: در سال 73، نیمی از حجم بازار فرش جهان دست تولیدکنندگان ایران بود به‌طوری‌که سهم ایران از 5 میلیارد دلار تجارت در این بازار 2.1 میلیارد دلار بود.

این پژوهشگر فرش در کشور افزود: اما اکنون سهم ما به 20 درصد کاهش‌یافته است.

احراری تصریح کرد: سهم ایران از حجم 1.5 میلیارد دلاری در تجارت فرش در بازارهای جهان تنها 300 میلیون دلار است.

خبرگزاری تسنیم

منبع :